Events

“जागतिक महिला दिन  ०८ .०३. २०१९”

जागतिक महिला दिन तारीख ०८ .०३. २०१९ रोजी मौजे गोद्रे येथे मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. या कार्यक्रमा निमित्त तालुका जुन्नर येथील ” आपला आवाज ” या वृत्तवाहिनीच्या श्रद्धा वाघमारे यांनी गोद्रे गाव येथील महालक्ष्मी बचत गटाच्या सदन्स्यांबरोबर घेतलेली मुलाखत. !!

 

 

  • * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * *  * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

  • MAHASHIVRATRA UTSAV
  • BHAJNI MANDAL SAPTA