Latest News

श्री हटकेश्वर ज्ञानमंदिर गोद्रे या शाळेचा  ” शताब्दी महोत्सव ” 

श्री हटकेश्वर ज्ञानमंदिर गोद्रे या शाळेला १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत या प्रसंगाचे औचित्य साधून शाळेचा शताब्दी महोत्सव साजरा करण्याचे ठरविले आहे. या कार्यक्रमाची रूपरेषा आखण्यासाठी रविवार दिनांक ०९.१२.२०१८ रोजी गोद्रे येथे मिटिंग आयोजित करणेत अली आहे, तेव्हा सर्व आजी – माजी विद्यार्थी, मुख्यतः पुणेकर मंडळी व इतर गावी नोकरी करत आसलेले माजी विद्यार्थी – कर्मचारी वर्ग यांनी न चुकता श्री हटकेश्वर ज्ञानमंदिर गोद्रे या शाळेत जातीने हजर राहावे. तसेच गोद्रे गावचे रहिवासी परंतु शाळेचे विद्यार्थी नसलेले कर्मचारी यांनी देखील वरील मिटिंग साठी उपस्थित राहून कार्यक्रमासाठी योगदान द्यावे हि विनंती.